Thumb e28c66f7060a08db5425efb0be99d9bf1d4c632e
B239a226a94e461c290bd4e081b99ca978ce2fc4

Stichting Bio Vakantieoord

Ik collecteer omdat:

iedereen op vakantie wil!

Gewoon op vakantie, gezellig samen met mama, papa, broertjes en zusjes. Net als elk ander kind. Die mogelijkheid biedt het Bio Vakantieoord aan kinderen met een beperking. In een volledig aangepaste omgeving, met alles erop en eraan: zoals extra ruime bungalows, een aangepaste manege en digitale bioscoop plus het aangepaste zwembad. Voor iedereen toegankelijk, ook financieel. Want ondanks de hoge kosten van alle aanpassingen betalen de gasten slechts 30% van de eigenlijk prijs. Zodat ook deze gezinnen - die in het dagelijkse leven allerlei extra zorgkosten moeten opbrengen - echt op vakantie kunnen.

Het Bio Vakantieoord is voor de overige 70% afhankelijk van steun van donateurs, fondsen, stichtingen en bedrijven. Stichting Bio heeft al 91 jaar hart voor kinderen die met beperkingen door het leven moeten gaan. Zonder uw hulp is dit niet mogelijk.

Steun daarom deze kinderen en maak een heel gezin blij.

60

donaties

€ 1.270

ingezameld