Thumb f3d2894370a4b75aa7e4368e218e2804f1ced4ba
B239a226a94e461c290bd4e081b99ca978ce2fc4

Pharos Reizen

Ik collecteer omdat:

Pharos Reizen het Bio Vakantieoord een warm hart toedraagt.

Onbeperkt vakantieplezier voor iedereen

Voor de meeste gezinnen is het volstrekt normaal om met de kinderen op vakantie te gaan. Voor een gezin waarin een kind een handicap heeft, is zo’n vakantie echter niet vanzelfsprekend. Simpelweg omdat de noodzakelijke aanpassingen in de meeste vakantiewoningen ontbreken. Het Bio Vakantieoord is een uniek vakantiepark in Arnhem dat volledig is aangepast. Hier kunnen alle kinderen onbeperkt genieten.

Help je mee?
Om deze vakantiemogelijkheid betaalbaar te houden, is hulp nodig. Want ondanks de hoge kosten voor alle aanpassingen betalen de gasten slechts 30% van de eigenlijke prijs. Zodat ook gezinnen die in het dagelijkse leven al extra zorgkosten moeten opbrengen, echt op vakantie kunnen.

Gun deze gezinnen ook een fijne vakantie. Je kunt al helpen vanaf een paar euro!

27

donaties

€ 281

ingezameld