Thumb a1045f3baa589fc03ea016534f6558fec2397ece
Ffed586d77af6fc6a0e38b560ca7439b09e90efc

Pharos Reizen

Ik collecteer omdat:

Pharos Reizen het Bio Vakantieoord een warm hart toedraagt.

Onbeperkt vakantieplezier voor iedereen

Voor de meeste gezinnen is het volstrekt normaal om met de kinderen op vakantie te gaan. Voor een gezin waarin een kind een handicap heeft, is zo’n vakantie echter niet vanzelfsprekend. Simpelweg omdat de noodzakelijke aanpassingen in de meeste vakantiewoningen ontbreken. Het Bio Vakantieoord is een uniek vakantiepark in Arnhem dat volledig is aangepast. Hier kunnen alle kinderen onbeperkt genieten.

Help je mee?
Om deze vakantiemogelijkheid betaalbaar te houden, is hulp nodig. Want ondanks de hoge kosten voor alle aanpassingen betalen de gasten slechts 30% van de eigenlijke prijs. Zodat ook gezinnen die in het dagelijkse leven al extra zorgkosten moeten opbrengen, echt op vakantie kunnen.

Gun deze gezinnen ook een fijne vakantie. Je kunt al helpen vanaf een paar euro!

39

donaties

€ 367

ingezameld