Thumb 6f2bc84a238a66deeb0d4c6c84c0d408830f4f86
B239a226a94e461c290bd4e081b99ca978ce2fc4

Kees Stolk

Ik collecteer omdat:

ik Bio-vakantieoord een warm hart toedraag! Daarom ben ik een project gestart WandelenvoorBio2017. We gaan met vier personen vanuit mijn woonplaats Ridderkerk in drie dagen wandelen naar Bio-vakantieoord in Arnhem . De start is op donderdag 25 mei 2017 en de finish op zaterdag 27 mei 2017. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Deze online collectebus is onderdeel van mijn project en geeft de mogelijkheid financieel een stap mee te wandelen richting het doel.
Volg mij op mijn Facebookpagina: Wandelen voor Bio-vakantieoord

105

donaties

€ 2.427

ingezameld