Thumb f07b07199f4796ef05bd968851ecd53d15a1c1fa
Ffed586d77af6fc6a0e38b560ca7439b09e90efc

Jan Lievaart

Ik collecteer omdat:

Wij geloven in deze prachtige stichting en het doel wat jullie voor ogen hebben. Vakantie wordt vaak gezien als iets vanzelfsprekends en "dat doet toch iedereen". Laten we er dan ook voor zorgen dat "iedereen" dit kan gaan doen in de toekomst. Even de zinnen verzetten en de zorgen achter je kunnen laten. Elk bedrag is meer dan welkom en we willen je alvast bedanken voor je bijdrage. Bedankt namens Niels Doeleman en Jan Lievaart.

4

donaties

€ 95

ingezameld