Thumb ef686b4ef61f7c1a7309fa0ad126d2c36fc11423
B239a226a94e461c290bd4e081b99ca978ce2fc4

Hugo Verkley

Ik collecteer omdat:

ik het belangrijk vind dat ook mensen met een handicap een mooie, toffe tijd kunnen hebben en een te gekke vakantie kunnen ervaren!

11

donaties

€ 112

ingezameld