Thumb 25c02cc51fe4f38d18095b9f341cd067f4035289
B239a226a94e461c290bd4e081b99ca978ce2fc4

De NVBF

Ik collecteer omdat:

In februari 2018 bestaat de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters honderd jaar. Dat wordt groots gevierd met een feestelijke avond op zaterdag 17 februari en met de uitgave van een jubileumboek.

Negen jaar na de oprichting van de toenmalige Bioscoopbond, in 1927, werd Stichting Bio Kinderrevalidatie opgericht door de bioscoopexploitanten.

De NVBF is er trots op dat na zoveel decennia de band met het Bio Vakantieoord, dat gezinnen met een gehandicapt kind de vakantie van hun leven bezorgd, nog steeds nauw is. Veel bioscoopexploitanten dragen Bio een warm hart toe en vertonen de collectefilmpjes, bieden klanten de optie een euro aan Bio te doneren bij hun online transactie en medewerkers van bioscopen en filmtheaters lopen in grote getale mee tijdens de Biothlon.

De NVBF kan dan ook geen passender cadeau bedenken voor haar jubileum dan een donatie aan Stichting Bio.

Wilt u een felicitatie uitbrengen in het kader van het ons 100-jarig bestaan? Dan vragen wij u vriendelijk hieronder een donatie te doen aan Stichting Bio, zodat ook in 2018 weer veel gezinnen een onvergetelijke en vooral zorgeloze vakantie mogen beleven in het Bio Vakantieoord!

17

donaties

€ 1.790

ingezameld