Thumb 1cd1c0baa9feb2dd269a863876b5af662c964067
Qr
Ffed586d77af6fc6a0e38b560ca7439b09e90efc

Courtney van den Hoek

Ik collecteer omdat:

Ik vind dat iedereen recht heeft op een leuke vakantie, ook voor de mensen die een beperking hebben. Deze mensen genieten van de kleinste dingen in het leven en iedereen die hun daarbij helpt.
Ik gun hun dit met heel mijn hart omdat ik weet dat hun van een leuke vakantie onwijs zullen genieten.

0

donaties

€ 0

ingezameld